Bepaal je vorm
Blog

Bepaal je vorm

We zetten goede stappen in het ontwikkelen van jouw Sprekerskompas. Zo hebben we al je purpose, je doelgroep, je expertise en je beweegredenen bepaald. Als het goed is, heb je nu al een goed beeld van waarom jij een van die bijzondere mensen bent die graag op een podium staat en er niet hard vandaan rent. Ik heb per week ongeveer twee sessies met sprekers om 1-op-1 hun Sprekerskompaste bepalen. Dit zijn drie uur durende sessies waarin we hard werken om te bepalen hoe je als spreker de markt in gaat. Zie het als een wasstraat. Aan het eind ben je gewassen en klaar om de weg op te gaan. Oké, geen sterk voorbeeld, maar je snapt wat ik bedoel.

Tijdens deze sessies komen altijd mooie inzichten bovendrijven. Vooral het gedeelte over het bepalen van je purpose maakt voor veel sprekers iets duidelijk. Namelijk dat er vaak vanuit het verleden een pijn zit waardoor ze op dat podium terecht zijn gekomen. Gelukkig hebben veel sprekers het verleden omarmd of achter zich gelaten, maar er is altijd een reden waarom mensen de behoefte voelen om op een podium te staan. Ik plaatste laatst op LinkedIn hier een berichtover en dat maakte veel reacties los. Ik gaf in deze post aan dat de meeste mensen die in de schijnwerpers staan, sprekers, artiesten, sporters en top ondernemers, meestal iets in hun jeugd hebben meegemaakt waardoor een bewijsdrang is ontstaan.

Ik merkte dat veel mensen vanuit een soort boosheid of frustratie beledigd gingen reageren. Alsof ik ze wilde aanvallen met het bericht. Het tegenovergestelde is natuurlijk waar. Ik vind het erg belangrijk om sprekers te helpen authentiek op een podium te staan. Waarom? Omdat dat de nummer 1 kracht is van een succesvol spreker. En je kunt alleen authentiek op een podium staan als je jezelf in de spiegel kunt aankijken. Ook zie ik helaas nog veel sprekers op een podium staan die nog geen vrede hebben gesloten met hun verleden en een trauma aan het faciliteren zijn. Dat zijn vaak de sprekers die weinig contact maken, overvolle agenda’s hebben en flamboyante sprekers zijn zonder enige vorm van kwetsbaarheid. Dit gaat vaak gepaard met een ongezonde balans tussen werk en privé. Je ziet dit ook vaak bij topondernemers. Mijn eerste doel bij deze sprekers is om de vinger op de zere plek te leggen. Te ontdekken waar de pijn vandaan komt. Waarom? Omdat je er uiteindelijk een betere spreker en… mens van wordt.


Welke vorm ga jij in de markt zetten?

Oké, genoeg zware stof voor vandaag. De volgende stap in het bepalen van je kompas als spreker is het kiezen van een vorm. Ook hier zie ik weer vaak bij sprekers dat ze uit angst om werk mis te lopen alles aanbieden. “Ik ben spreker, dagvoorzitter, gespreksleider en presentator. En je kunt mij boeken voor keynotes, workshops, trainingen en brainstormsessies.” Je voelt al, dit claimt geen expertise. Ik wil je dus uitdagen hierin een keuze te maken. Want Irma van de Rabobank uit Hoogeveen, ja daar is ze weer, is op zoek naar een expert, geen alleskunner. Maar welke vormen heb je precies en wat zijn de voor- en nadelen van de diverse diensten die je kunt verkopen? Ik zal ze in deze podcast allemaal bespreken.

Gastspreker of keynote spreker

Een gastspreker is iemand die is uitgenodigd om een toespraak te houden tijdens een bijeenkomst, evenement, conferentie of andere gelegenheid. Deze persoon wordt beschouwd als een expert op een bepaald gebied of heeft een speciale ervaring of prestatie die relevant is voor het onderwerp van het evenement. Gastsprekers kunnen afkomstig zijn uit verschillende achtergronden, zoals wetenschap, politiek, bedrijfsleven, kunst of sport, en hun toespraken kunnen variëren van informatief en educatief tot inspirerend en motiverend. Hun doel is om het publiek te informeren, te onderwijzen, te vermaken en te inspireren, en om hun kennis en inzichten te delen over het onderwerp dat ze presenteren.

Trendwatcher

Een trendwatcher is een persoon die zich bezighoudt met het identificeren en analyseren van trends in verschillende sectoren, zoals technologie, mode, cultuur, economie en maatschappij. Een trendwatcher gebruikt verschillende methoden en technieken, zoals marktonderzoek, observatie, en analyse van gegevens om toekomstige ontwikkelingen te voorspellen en te begrijpen hoe deze trends van invloed kunnen zijn op de samenleving en de economie. Trendwatchers helpen bedrijven, organisaties en overheden om vooruit te plannen en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden, en ze kunnen ook invloed uitoefenen op de samenleving door nieuwe ideeën en concepten te introduceren en te populariseren.

Futurist

Een futurist is iemand die zich bezighoudt met het voorspellen en bestuderen van toekomstige trends, ontwikkelingen en technologieën. Futuristen proberen vaak toekomstscenario’s te ontwikkelen op basis van hun analyse van huidige trends en gebeurtenissen. Ze kunnen ook werken aan het ontwikkelen van strategieën om toekomstige uitdagingen aan te gaan en mogelijkheden te benutten. Futurisme kan worden toegepast op verschillende gebieden, waaronder wetenschap, technologie, bedrijfsleven, politiek en cultuur.

Energizer

Een energizer tijdens een congres of seminar is een activiteit of oefening die bedoeld is om deelnemers tijdelijk uit hun passiviteit te halen en hun energie en focus te verhogen. Energizers worden vaak gebruikt om deelnemers te stimuleren en te motiveren, en om de sfeer tijdens een evenement te verbeteren. Energizers kunnen variëren van korte bewegingsoefeningen tot interactieve spelletjes, en kunnen worden afgestemd op het thema en de doelgroep van het evenement. Het doel van een energizer is om deelnemers op een leuke en interactieve manier te betrekken bij het evenement, hun aandacht vast te houden en ze klaar te maken voor de volgende sessie.

Dagvoorzitter / dagvoorzitterschap

Een dagvoorzitter is een persoon die verantwoordelijk is voor het leiden en begeleiden van een evenement, bijeenkomst of conferentie gedurende één dag of meerdere dagen. De dagvoorzitter heeft als taak om de agenda van het evenement te bewaken, de sprekers aan te kondigen en de discussies te leiden. De dagvoorzitter zorgt ervoor dat het evenement op tijd begint en eindigt en dat alle activiteiten volgens planning verlopen. Daarnaast is de dagvoorzitter ook verantwoordelijk voor het creëren van een ontspannen en professionele sfeer, het betrekken van het publiek bij de discussies en het samenvatten van de belangrijkste punten aan het einde van het evenement.

Presentator / presentatrice

Een presentator of presentatrice is iemand die verantwoordelijk is voor het presenteren van een televisieprogramma, radioprogramma, live-evenement of een ander soort media-evenement. Hun rol is om het programma te leiden, de inhoud te introduceren, te interviewen en interactie te hebben met gasten of deelnemers, en de kijkers of het publiek te betrekken bij de inhoud. Ze moeten in staat zijn om hun rol op een boeiende, professionele en vaak humoristische manier te vervullen, en hebben doorgaans een sterke persoonlijkheid en presentatievaardigheden. Ze zijn ook verantwoordelijk voor het naleven van de productienormen en -richtlijnen en voor het op tijd houden van het programma of evenement.

Debatleider

Een debatleider is een persoon die verantwoordelijk is voor het begeleiden en faciliteren van een debat. De rol van een debatleider kan variëren afhankelijk van het soort debat en het niveau van formele structuur dat wordt verwacht. Over het algemeen is de taak van de debatleider om ervoor te zorgen dat het debat ordelijk verloopt, dat de sprekers zich aan de regels houden en dat het publiek betrokken blijft. De debatleider kan ook vragen stellen om de sprekers uit te dagen of om het debat in een bepaalde richting te sturen. Kortom, de debatleider is verantwoordelijk voor het creëren van een omgeving waarin de deelnemers hun standpunten kunnen presenteren en waarin het publiek kan luisteren, leren en participeren.

Gespreksleider

Een gespreksleider is een persoon die verantwoordelijk is voor het begeleiden en sturen van een gesprek of discussie tussen twee of meer mensen. Een goede gespreksleider zorgt ervoor dat iedereen aan het woord komt, dat het gesprek gestructureerd en gefocust blijft, en dat er respectvol en constructief met elkaar wordt gecommuniceerd. De gespreksleider kan ook helpen bij het oplossen van eventuele conflicten die tijdens het gesprek naar voren komen en kan proberen om consensus te bereiken tussen de verschillende deelnemers. Kortom, de gespreksleider speelt een belangrijke rol bij het bevorderen van een productieve en effectieve communicatie.

Moderator

Een moderator op een congres is een persoon die verantwoordelijk is voor het leiden van de discussies, het begeleiden van de sprekers en het bewaken van de tijd tijdens de verschillende sessies van het congres. Moderators zorgen ervoor dat de sessies op tijd beginnen en eindigen, dat de sprekers hun tijd effectief gebruiken en dat het publiek de gelegenheid heeft om vragen te stellen en opmerkingen te maken. Moderators zijn meestal experts op het gebied van het congres of hebben veel ervaring in het faciliteren van discussies en het begeleiden van groepen. Hun rol is om ervoor te zorgen dat het congres soepel verloopt en dat alle deelnemers een positieve ervaring hebben.

MC / Master of Ceremonies

Een Master of Ceremonies (MC) is een persoon die verantwoordelijk is voor het presenteren en coördineren van een evenement of ceremonie. Hun belangrijkste taak is om de activiteit te leiden en de verschillende onderdelen van het programma naadloos te integreren, zoals toespraken, optredens, aankondigingen en andere activiteiten. De MC fungeert als gastheer of gastvrouw en is verantwoordelijk voor het verwelkomen van de gasten, het introduceren van sprekers en artiesten en het aankondigen van de verschillende programma-onderdelen. Ze zorgen er ook voor dat de timing van het evenement klopt en houden de aandacht van het publiek vast. Een goede MC heeft uitstekende communicatie- en presentatievaardigheden, kan improviseren en weet hoe hij/zij het publiek kan betrekken bij het evenement. Ze moeten ook in staat zijn om op te treden als bemiddelaar tussen sprekers, artiesten en andere betrokken partijen om ervoor te zorgen dat alles soepel verloopt.

Wrap-up

Een wrap-up bij een congres door een comedian of dichter is een humoristische of poëtische samenvatting van de hoogtepunten en belangrijke momenten van het congres. Het is een creatieve manier om de belangrijkste ideeën en boodschappen van het evenement op een luchtige en vermakelijke manier over te brengen aan het publiek.

Workshop

Een workshop is een interactieve bijeenkomst waarbij de deelnemers actief betrokken zijn bij het leren of oefenen van een bepaalde vaardigheid, het oplossen van een probleem of het genereren van ideeën. Meestal wordt er in kleine groepen gewerkt onder begeleiding van een facilitator of workshopleider die structuur biedt en de activiteiten coördineert. Workshops kunnen variëren van een paar uur tot meerdere dagen en worden vaak gehouden in een informele setting buiten de traditionele klaslokaalomgeving. Ze worden vaak gebruikt voor professionele ontwikkeling, training, teambuilding en het creatieve proces en bevorderen samenwerking, innovatie en kennisdeling.

Training

Een training is een gestructureerd leerproces dat is ontworpen om de kennis, vaardigheden en competenties van een persoon te vergroten. Het doel van een training is om een individu of een groep mensen te helpen zich te ontwikkelen en te verbeteren op een specifiek gebied of vaardigheid. Trainingsprogramma’s kunnen variëren in duur, inhoud en doelgroep, en kunnen worden gegeven door trainers, instructeurs, coaches, mentoren of andere deskundigen op het betreffende gebied. Training kan zowel theoretisch als praktisch van aard zijn, en kan worden geleverd in verschillende formats, zoals klassikale training, online cursussen, workshops, seminars of coachingsessies. Het resultaat van een training is dat de deelnemers nieuwe kennis opdoen en deze kunnen toepassen in hun werk of dagelijks leven.

Webinar

Een webinar is een online seminar dat via het internet wordt gehouden. Het is een interactieve presentatie, lezing, workshop of training die in real-time wordt gegeven aan een publiek dat op afstand is. Deelnemers kunnen zich aanmelden voor het webinar en deelnemen via hun computer, tablet of smartphone. Tijdens het webinar kunnen deelnemers vragen stellen, discussiëren en communiceren met de presentator en andere deelnemers. Webinars worden vaak gebruikt voor marketing-, educatieve- of trainingsdoeleinden en zijn een handige manier om een groot publiek te bereiken zonder fysieke bijeenkomsten.

Seminar

Een seminar is een educatieve bijeenkomst waarbij een groep mensen, meestal met een gemeenschappelijke interesse in een bepaald onderwerp, samenkomen om te luisteren naar presentaties, discussies te voeren en vaak ook deel te nemen aan interactieve workshops. Het doel van een seminar is om de deelnemers te informeren en te educeren over het onderwerp en om hen de kans te geven om te netwerken met andere professionals en experts in het veld. Seminars kunnen variëren van een paar uur tot enkele dagen en worden vaak georganiseerd door academische instellingen, bedrijven of non-profitorganisaties.

In-house meeting – interne meeting

Een in-house meeting of interne meeting is een bijeenkomst die plaatsvindt binnen de organisatie, waarbij alleen werknemers en/of stakeholders van de organisatie aanwezig zijn. Deze vergaderingen kunnen verschillende doelen hebben, zoals het bespreken van zakelijke kwesties, het delen van informatie of het oplossen van problemen binnen de organisatie. In-house meetings kunnen regelmatig gepland worden, zoals wekelijkse of maandelijkse vergaderingen, of ze kunnen ad-hoc georganiseerd worden wanneer dat nodig is. Het belangrijkste doel van in-house meetings is om effectieve communicatie en samenwerking binnen de organisatie te bevorderen.

Hackathon

Hackathons duren meestal tussen een dag en een week. Gedurende deze tijd brainstormen teams over ideeën, ontwikkelen ze prototypes, en presenteren ze hun resultaten. Hackathons worden vaak georganiseerd rond een specifiek thema of technologische uitdaging, en kunnen variëren van open software-ontwikkeling tot sociale vraagstukken. Ze bieden deelnemers de kans om te leren, nieuwe technologieën te verkennen, hun vaardigheden te verbeteren, en netwerken op te bouwen met gelijkgestemden. De resultaten van een hackathon kunnen nieuwe softwareapplicaties, verbeteringen van bestaande tools, hardware-oplossingen, of zelfs niet-technische producten zijn, afhankelijk van het thema van het evenement.

1-op-1 coaching

Een 1-op-1 coachingsessie is een persoonlijke begeleidingsvorm waarbij een coach zich volledig richt op de individuele behoeften en doelstellingen van een coachee. Deze vorm van coaching is enorm effectief, omdat het maatwerk biedt en zich concentreert op persoonlijke ontwikkeling, professionele groei of specifieke uitdagingen waarmee iemand geconfronteerd wordt. Het unieke van 1-op-1 coaching ligt in de persoonlijke aandacht en de afgestemde aanpak, die niet altijd mogelijk is in groepssettings.

Wát?

Zijn er zoveel vormen? Ik denk dat ik zelf nog wel een paar vergeten ben. Maar zoals je ziet, zijn er enorm veel manieren om jouw expertise aan de man te brengen. Maak alsjeblieft niet de fout die veel sprekers maken, namelijk het in de markt zetten van al deze vormen. Word een expert! Kies een of twee vormen die het beste passen bij jouw expertise, doelstellingen en purpose. Als je de vorige stappen van het Sprekerskompas goed hebt bepaald, zal het kiezen van de juiste vorm slechts een invuloefening zijn. Omdat het logisch is voor welke vorm bij jou als persoon past en het beste bij jouw expertise past.


Mijn naam is Robert de Vries en ik heb een passie voor sprekers en evenementen. Volg Sprekersbureau Quality Bookings en Eventbureau.nl BV op LinkedIn voor alle laatste updates. Als je met mij in contact wilt komen of een sessie wilt boeken voor het maken van jouw Sprekerskompas, klik dan hier of abonneer je, net als ruim 3900 andere sprekers, op de nieuwsbrief!

Bekijk alle artikelen

Aankomende shows

Bekijk alle shows

Laatste video’s en artikelen